ISZO - Informacijski sustav zaštite okoliša

Zavod za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu ZZOP) u svrhu unaprijeđenja poslovnih procesa razvila je središnji sustav za prijavu i autorizaciju korisnika (AAA - Authentication, Authorization, Access)

Sustav središnje prijave korisnika omogućava da svaki korisnik/obveznik (u daljnjem tekstu korisnik) koristi samo jedno korisničko ime i lozinku za pristup bilo kojem sustavu unutar Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO). Na taj način se korisnicima olakšava rad (nije potrebno pamtiti više različitih lozinki), te se uklanjaju administrativne barijere (potreba za kontaktiranjem ZZOP-a , izmjenom lozinke ako je zaboravljena itd).

Kalendar obaveza prikazuje korisniku sve pripadajuće obaveze koje treba izvršiti u ISZO aplikacijama. Na taj način korisnici odnosno tvrtke imaju pregled svih svojih obaveza i pripadajućih rokova, te se bitno smanjuje mogućnost kašnjenja odnosno neispunjenja obaveze zbog nedostatka informacije.

Prijava, odnosno registracija u pojedini sustav ISZO-a, provodit će se putem korisničkog računa i zaporke koje su izrađene u središnjem sustavu za prijavu i registraciju – AAA sustav (http://iszo-portal.azo.hr). Odabirom sustava (e-ONTO, PNOS, ...) korisnik će biti preusmjeren na pripadajuću aplikaciju. Prilikom prijave, odnosno registracije u AAA sustav ili prijave u određeni ISZO sustav, korisniku će se prikazati jedinstven ekran AAA sustava za prijavu, odnosno registraciju.

Izrada korisničkog računa i odabir poslovne uloge za odabranu aplikaciju:

  1. Izradom korisničkog računa izrađujete personalizirani pristupni podatak (korisničko ime i lozinka) koji jednoznačno opisuje fizičku osobu koja radi u sustavu i/ili aplikaciji. Korisnički račun prilikom izrade ne sadrži podatke pravnog subjekta (tvrtke/obrta).
  2. Odabirom poslovne uloge, svojem korisničkom računu, dodjeljujete:
    • aplikaciju u kojoj želite raditi (e-ONTO, PNOS, EHOS, Kvaliteta zraka, …)
    • pravni subjekt koji predstavljate (tvrtku/obrt)
    • poslovnu ulogu unutar aplikacije koju trebate (obveznik, inspektor, administrator ...)
  3. Ako korisnik više nema potrebu za radom unutar određene aplikacije/tvrtke/poslovne uloge, administrator tog poslovnog subjekta (tvrtke/obrta), ukoliko postoji, je dužan odjaviti takvog korisnika.

Za eventualne dodatne upite možete se obratiti na e-mail Agencije: zavod.iszop@mingor.hr